Tarihler

 

 

Başvuru Başlangıcı 12 Ekim 2023
BİLDİRİ ÖZETLERİ için Son Tarihi 22 Kasım 2023
Kabul Edilen BİLDİRİLERİN İLANI 02 Aralık 2023
SEMPOZYUM TARİHİ 13-14 ARALIK 2023
ÖZET BİLDİRİ Kitabı Yayımlanma Tarihi 15 Ocak 2024
TAM METİN Gönderimi İçin Son Tarih 20 Temmuz 2024
ULUSLARARASI Editörlü Kitap Yayımlanma Tarihi 20 Ağustos 2024

Sempozyum Yeri: Yalova Üniversitesi

Sempozyumda sunumu yapılan çalışmalar iki farklı kitapta yayımlanacaktır.

Sunumu yapılan çalışmaların tamamı elektronik olarak yayımlanacak ÖZET BİLDİRİ KİTABINDA (ISBN'li) yer alacaktır. ÖZET BİLDİRİ kitabı sempozyum sonrası web sitesinde yayımlanacak ve katılımcılara bildirilecektir.

Sempozyumda sunulan ve hakem değerlendirmesinden geçen seçilmiş tam metin yayınlar ULUSLARARASI YAYINEVİ tarafından basılacak olan EDİTÖRYEL KİTAPTA yer alacaktır. Tam metin gönderimi için son tarih 20 Temmuz 2024'tür. EDİTÖRYEL kitabın baskısı 20 Ağustos 2024 tarihinde tamamlanmış olacaktır.