İletişim

Sempozyum Sekreteryası

Yalova      Üniversitesi Ar. Gör. Dr. Kutluğ Kağan Karahan  kagan.karahan@yalova.edu.tr
Fırat Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Onur YERLIKAYA ŞAŞMAZ onury@firat.edu.tr
Düzce Üniversitesi Cavide Nur Baran  c.nur.emre@gmail.com