Kurullar

ONUR KURULU BAŞKANI

Prof. Dr. Mehmet BAHÇEKAPILI (Yalova Üniversitesi Rektörü)

 

DÜZENLEME KURULU

Düzenleme Kurulu  Dönem Başkanı

Prof. Dr. Elif YÜKSEL OKTAY (Yalova Üniversitesi)

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Ayşen Reyhan WOLFF(Giresun Üniversitesi)

Prof. Dr. Bahar DEMİREL (Fırat Üniversitesi)

Doç. Dr. İlknur KARAASLAN  (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Doç. Dr. Sine ERDOĞAN MERCAN (Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi)

Doç. Dr. Emel İŞTAR IŞIKLI (Düzce Üniversitesi)

Doç. Dr. Hafsa KESGİN (Sakarya Üniversitesi)

Doç. Dr. Nuriye ÇELİK (Sinop Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Onur Yerlikaya ŞAŞMAZ (Fırat Üniversitesi)

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Ali Rıza ABAY (Yalova Üniversitesi)

Prof. Dr. Arzu YILDIRIM (Yalova Üniversitesi)

Prof. Dr. Ayşen Reyhan Wolff (Giresun Üniversitesi)

Prof. Dr. Aysen TOKOL (Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Bahar DEMİREL (Fırat Üniversitesi)

Prof. Dr. Cahit KÜLEKÇİ (Yalova Üniversitesi)

Prof. Dr. Fulya BAYRAKTAR (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Prof. Dr. Elif YÜKSEL OKTAY (Yalova Üniversitesi)

Prof. Dr. Ersin KAVİ (Yalova Üniversitesi)

Prof. Dr. Hacı Yunus TAŞ (Yalova Üniversitesi)

Prof. Dr. Handan Asude BAŞAL (Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Fethi GÜNGÖR (Yalova Üniversitesi)

Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Rabia Hacıhasnoğlu AŞILAR (Yalova Üniversitesi)

Prof. Dr. Senay YÜRÜR (Yalova Üniversitesi)

Prof. Dr. Taner TATAR (Yalova Üniversitesi)

Prof. Dr. Verda ÖZGÜLER (Anadolu Üniversitesi)

Prof. Dr. Veysel BOZKURT (İstanbul Üniversitesi)

Doç. Dr.  Ayşe ÖZDEMİR (Uşak Üniversitesi)

Doç. Dr. Elif Özlem ÖZÇATAL (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

Doç. Dr. Emel BAHADIR YILMAZ (Giresun Üniversitesi)

Doç. Dr. Emel İŞTAR IŞIKLI (Düzce Üniversitesi)

Doç. Dr. Eda ŞAHİN (Giresun Üniversitesi)

Doç. Dr. Fatma KIZIL (Yalova Üniversitesi)

Doç. Dr. Fatma KAHRAMAN GÜLOĞLU  (Yalova Üniversitesi)

Doç. Dr. Sine ERDOĞAN MERCAN (Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi)

Doç. Dr. Süheyla ÜÇIŞIK ERBİLEN (Doğu Akdeniz Üniversitesi)

Doç. Dr. Yasemin ÇÖLGEÇEN (Yalova Üniversitesi)

Doç. Dr. Şadiye ÖZCAN (Yalova Üniversitesi)

Doç. Dr. Uğur Bekir DİLEK (Yalova Üniversitesi)

Dr. Metin ÖKSÜZ (Yalova Üniversitesi)

Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Elif Yüksel OKTAY

Doç Dr. Yasemin ÇÖLGEÇEN

Dr. Öğr. Üye. Yusuf Ziya YILDIRIM

Dr. Öğr. Üyesi Sinem Ayanoğlu Tepekozcan