Bildiri Gönder

Bildiri Gönderimi

Bildiri Gönderimi için Genel Notlar

Sempozyumda sunumu yapılan çalışmalar iki farklı kitapta yayımlanacaktır. Sunumu yapılan çalışmaların tamamı elektronik olarak yayımlanacak ÖZET BİLDİRİ KİTABINDA (ISBN'li) yer alacaktır. ÖZET BİLDİRİ kitabı sempozyum sonrası web sitesinde yayımlanacak ve katılımcılara bildirilecektir.

Sempozyumda sunulan ve hakem değerlendirmesinden geçen seçilmiş tam metin yayınlar uluslararası yayınevi tarafından basılacak olan EDİTÖRYEL KİTAPTA yer alacaktır. Tam metin gönderimi için son tarih 20 Temmuz 2024'tür. EDİTÖRYEL kitabın baskısı 20 Ağustos 2024 tarihinde tamamlanmış olacaktır.

 

Tebliğ özetinde bulunması gereken nitelikler:

  • Tebliğ sempozyum başlıklarıyla ilgili bir konu hakkında olmalıdır.
  • Tebliğ özeti konuyu ana hatlarıyla açıklamalı ve 250-300 kelime arasında olmalıdır.
  • Özette tebliğin başlığı, amacı, kapsamı, yöntem ve temel kaynakları yer almalıdır.
  • Tebliğde APA 6 atıf sistemi kullanılacaktır.
  • Bir kişi en fazla iki tebliğde yazar olarak bulunabilir.
  • Tebliğler bilim ve düzenleme kurulunda yer alan en az iki hakem tarafından değerlendirilecektir.
  • Bir bildirinin gönderilmesi beraberinde konferansta yazar veya ortak yazarlardan biri tarafından sunulması yükümlülüğünü de beraberinde getirir.
  • Bildirinizi gerekli şablonu kullanarak kendi bilgisayarınızda Microsoft Word (* .doc veya * .docx) dosyası olarak yerel olarak hazırlamanız istenmektedir.
TÜRKÇE Bildiri Şablonu İNDİR

  • YÜKLE butonunu kullanarak bildirinizi yükleyebilir ve başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Lütfen her yüklemede bir bildiri yükleyiniz.
BİLDİRİ YÜKLE YÜKLE

Bildiri yüklemede sorun yaşamanız halinde yukarıda belirtilen bildiri şablonuna uygun olarak hazırladığınız bildiri metnini yukam@yalova.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.